Ravintoaineiden tulostus (v3)

Consultant-versiossa voit valita mitkä ravintoaineet haluat näkyvän näytöllä tai tulostuvan raportteihin. .

1. Klikkaa kohtaa "Asetukset".
2. Valikoi "Ravintoaineet" 
3. Tee halutut muutokset (piilotettavat tai näytettävät ravintoaineet).
4. Tallenna muutokset klikkaamalla