Hvilken versjon passer deg best?

     Funksjoner i PC-Horse versjon 3: MINI STD SKOLE PRO KONSULENT
    STALL (antall) 1 1 ubegr. ubegr. ubegr.
    HESTER (antall) 1 10 ubegr. ubegr. ubegr.
    NÆRINGSSTOFFER (antall i fôrplan) 8 23 31 31 31
    NÆRINGSSTOFFER (antall i behov) 23 23 31 31 31
    FORHOLD (Ca/P, FeH/DCP, Zn/Cu) 1 1 6 6 6
    RASER (behov, vekt, tilvekst) 68 68 68 68 68
    GUIDER (Informasjon om enkeltnæringsstoffer) 8 23 31 31 31
    FRI SUPPORT (Telefon & Teamviewer) JA JA JA JA JA
    AVANSERTE FÔRPLANER JA JA JA JA JA
    KROPPSVEKTSKALKULATOR
JA JA JA JA JA
    EGNE FÔR (grovfôr og kraftfôr) JA JA JA JA JA
    INNLESING AV FÔRANALYSER (xml-datafil) JA JA JA JA JA
    DREKTIGHETSLENGDE (varsel)
JA JA
JA JA JA
    BILDE AV EGEN HEST JA JA JA JA JA
    MÅLTIDSPLANEGGING JA JA JA JA JA
    DAGBOK FOR HEST & STALL   JA JA JA JA
    TRENINGNIVÅ og FÔRING - MONITOR   JA JA JA JA
    IMPORT & EKSPORT (fôrlister, hester og staller)     JA JA JA
    NÆRINGSINNHOLD I FÔR (sammenligning)     JA JA JA
    EMAIL FRA PROGRAMMET     JA JA JA
    MODELLSTALLER & HESTER       JA JA
    TILVEKST-STYRING, UNGHEST       JA JA
    KONTAKTREGISTER       JA JA
    FÔRPRISER       JA JA
    FÔRMIXER (lag egne fôr-resepter)
      JA JA
    BEHANDLINGS & KARANTENE-VARSLER (veterinær, hovslager)
      JA JA
    RASER (legg inn egne raser)       JA JA
    SØKFUNKSJON (hester, staller & eiere)       JA JA
    ORGANISATIONS-LISENSER (fleranvænderlisenser)         JA
    QUICKFEED-LISTER (hurtigvalgslister, fôr)         JA
    PERSONLIG RAPPORTFORMATTERING
        JA
  VISNING AV NÆRINGSSTOFFER (i grafer og rapporter)       JA
    ARKIVERING AV HESTER
        JA
    ALTERNATIVE FÔRPLANER (for en hest)         JA
  KONSULENTENS KOMMENTARER (i fôrplanen)       JA