Foderlistor - ett användbart verktyg (v3)

I PC-Horse finns 5 olika typer av foderlistor för att underlätta ditt arbete i skilda situationer.

icon40pixFeedListMyFeeds
Garantifoderlistan Mina foder listan Stallens foderlistor Egna foderlistor Quickfeed listor

Skapas och uppdateras automatiskt av
programmet.

Skapas och uppdateras automatiskt.  

Gör en kopia på dina egna foder, oavsett i vilken foderlista de skapats.

Skapas automatisk som kopia av Sverigelistan när du gör ett nytt stall Listor som du själv skapar och fyller med lämpliga foder och priser Snabblistor som du skapar globalt i inställningar och därefter kan väljas i varje stall

Alla versioner

Alla versioner Alla versioner Standard-, Skol-, Pro- & Konsult Pro- och Konsult