Kroppsvikt , viktutveckling och vikthjälp (v3)

Skriv in hästens bröstmått och ange hull.
Programmet föreslår den aktiuella rasens förväntade vikt.
Acceptera och en vikt sparas på dagens datum.
Du kan lägga in tidigare vikter och sortera tabellen i datumordning i efterhand.
I det nedre vänstra hörnet kan du reglera energibehovet i förhållande till hästens hull.

46 bodyweight1

För unghästar kompletteras viktkurvan (röda cirklar) med förväntat normalvärde (orange triangel) så att du tydligt kan följa, och kompensera, utfodringen för din unghäst under dess viktiga tillväxtperiod.

46 bodyweight2

 

Vikthjälpen är ett enkelt litet verktyg som hjälper dig räkna om en ungefärligt viktgissning till bröstmått.

När du lägger in det föreslagna bröstmåttet räknas värdet om till den aktuella hästens status (ras, ålder, hull, etc) - denna vikt skrivs in i vikttabellen.

46 bodyweight3