Dräktighet (v3)

I hästskärmen väljer du fliken "Dräktig".
Om du inte lagt in betäckningsdatum visas inget i det blå informationsfältet.
Kryssa i boxen för att registrera uppgifter om dräktigheten.

44 pregnant1

Du kan lägga in datum vanligt sätt, eller ta hjälp av kalendern som öppnar sig under den lilla pilen.

Eller alternativt välja antal månader så räknar programmet bakåt från dagens datum.

I den tredje boxen kan du ändra förväntad dräktighetslängd utifrån egna erfarenheter av stoet.

När du lägger in nya uppgifter ändras informationen samtidigt i det blå fältet.

44 pregnant2