Byta dator (v3)

datorbyteNär Du skaffat Dig en ny dator och vill flytta Dina hästar, stall och foderlistor till den nya datorn är det enklast att göra så här:

1. På Din gamla dator. Börja med att göra en säkerhetskopia av din Save-mapp på ett flyttbart medium (datapinne) eller på en plats som du kan komma åt från Din nya dator (t.ex en server eller annan extern lagringsplats).

2. På Din nya dator. Hämta ner den senaste programversionen av PC-Horse från vår hemsida och installera den på den nya datorn. Följ anvisningarna och gör en standardinstallation.

3. Aktivera programmet med Din licenssträng. Du hittar den enklast genom att klicka på "Min Sida" i programmet som ligger kvar på Din gamla dator (alternativt i ett sparat mail där du också har fått Din licenssträng). Kopiera licensen och klistra in den i ett enkelt flyttbart dokument som Du kan öppna i nya datorn. Se till att du tar med hela licenssträngen inklusive Ditt namn.

4. När Du aktiverat programmet på Din nya dator har Du ett tomt PC-Horse till vilket Du kan importera Ditt gamla Save på flera sätt. Det bästa sättet är att importera alla stall inklusive hästar till den nya datorn. Då bygger PC-Horse upp en bra datastruktur på den nya datorn. (alternativet är att kopiera över hela Save-mappen manuellt. Men denna procedur kräver en del datavana och är inte lika tillförlitlig).

5. Att importera stall och hästar är en standardprocedur som Du nu gör i din nya dator. Sök upp Din säkerhetskopia som Du sparat på åtkomlig plats.

6. När importen är klar finns alla dina stall, hästar och foder på plats i respektive häst och stallfoderlista.