De professionella funktionerna i version 3

Under den här menyn hittar du bruksanvisningar för de funktioner i programmet som endast är tillgängliga  i de högre versionerna av programmet (Pro, Consultant and Education).
vissa av artiklarna kan även ligga under andra menyer som t.ex beskriver funktioner under Stall, Hästar, Foder och foderlistor, Behandlingar, Konfigurering, etc).