Startförbud (v3)

Vissa behandlingar leder till tidsbegränsade startförbud för hästen.

När du utför behandlingen lägger du samtidigt in uppgift om hur länge startförbudet varar.

46-311 startforbud

När behandlingen är sparad kommer varningstecken att visas i de olika menyerna och på hästens öppningsfönster.

46-310 visa startforbud