Symboler (v3)

I programmets olika fönster visas olika behandlingstyper som lagts i på varje häst.
Färgsystemet visar var i tiden behandlingen äger rum.

46-300 behandlingssymboler

GRÖN CIRKEL markerar att behandlingen är planerad att ske längre fram än X dagar
GUL CIRKEL
visar att behandlingen väntas ske inom X dagar
RÖD CIRKEL
att planerat datum har passerat.
INGEN CIRKEL
visar att behandlingen redan är genomförd.

X dagar är det antal dagar som du själv ställt in som förvarningstid