Skapa nya behandlingsnamn (v3)

När du är i hästens behandlingsfönster kan du genom att trycka på plustecknet  lägga till ett nytt behandlingsnamn för den valda behandlingstypen.

46-315 ny behandlingstyp1

När du tryckt på OK öppnas inställningsfönstret som gäller globalt för alla behandlingar i PC-Horse.
Det kan även nås direkt från huvudmenyn "Fil" och "Behandlingsinformation".

1. Här kan du ställa in hur många dagar framåt du vill ha dina förvarningar

Du kan också lägga in en eller flera egna behandlingstyper:

2. Välj behandlingstyp
3. Tryck på knappen "Nytt namn"

46-316 ny behandlingstyp2

Skriv in ditt nya behandlingsnamn.
Du kan även skriva in webbadressen till din leverantör. Om du lämnar webfältet tomt kommer PC-Horse att lägga in en sökning på webben som motsvarar behandlingsnamnet.

Avsluta med "OK"

46-317 ny behandlingstyp3

Glöm inte att spara dina nya uppgifter med: 46-318 spara till fil-knapp