Vilken version passar dig bäst?

Funktioner i PC-Horse version 3: MINI STD SKOLA PRO CONSULT
STALL (antal) 1 1 obegr. obegr. obegr.
HÄSTAR (antal) 1 10 obegr. obegr. obegr.
NÄRINGSÄMNEN (antal i foderstat) 8 23 31 31 31
NÄRINGSÄMNEN (antal i behovsredovisning) 23 23 31 31 31
KVOTER (Ca/P, MADC/UFC, Zn/Cu) 1 1 6 6 6
RASER (behov, vikt, tillväxt) 68 68 68 68 68
GUIDER (doseringsråd) 8 23 31 31 31
FRI SUPPORT (Tel & Teamviewer) JA JA JA JA JA
AVANCERAD FODERSTATSRÄKNARE JA JA JA JA JA
KROPPSVIKTSRÄKNARE  JA JA JA JA JA
GÖRA EGNA FODER (grovfoder) JA JA JA JA JA
INLÄSNING AV FODERANALYSER (xml) JA JA JA JA JA
  DRÄKTIGHETS-RAPPORTERING JA JA
JA JA JA
BILD PÅ EGEN HÄST JA JA JA JA JA
MÅLTIDSPLANERARE JA JA JA JA JA
HÄST & STALLDAGBOK JA JA JA JA
TRÄNING vs FODER MONITOR JA JA JA JA
IMPORT & EXPORT (foderlistor, hästar och stall) JA JA JA
JÄMFÖRA NÄRINGSINNEHÅLL JA JA JA
UTÖKADE EMAIL-FUNKTIONER JA JA JA
GÖRA EGNA FODER (alla fodertyper) JA JA JA
MODELLSTALL & HÄSTAR JA JA
UNGHÄST-REGULATOR (finreglering) JA JA
KONTAKTREGISTER JA JA
FODERPRISER JA JA
FODERBLANDARE JA JA
BEHANDLINGAR & KARANTÄN-VARNING JA JA
RASER (definiera egna raser) JA JA
SÖKFUNKTION (hästar, stall & hästägare) JA JA
ORGANISATIONS-LICENSER (fleranvändarlicenser) JA
QUICKFEED-LISTOR (foderlistor för snabba foderval) JA
PERSONLIGA RAPPORTER (sidfotsinställning) JA
VISNING AV NÄRINGSÄMNEN (i diagram och rapporter) JA
HÄSTARKIV JA
FLERA FODERSTATER (per dag och häst) JA
KONSULTENS KOMMENTARER (i foderstatsrapporten) JA