Arbeta med foderlistor

Vill Du hellre se en film - klicka här.

För att kunna arbeta med foderlistor, dvs lägga in nya fodertyper, korrigera foderpriser, beräkna näringsinnehåll i olika fodertyper etc, måste Du först välja den foderlista Du tänker arbeta med. Gör ändringar i Dina respektive "stall-foderlistor" eller skapa en egen foderlista där du sparar speciella foder. I dina stalllistor kan du t.ex radera alla foder som du inte behöver till vardags. Sverige-listan går inte att ändra.

Därigenom minskar antalet foder och varumärken i din "vardags-lista" . Den blir mer överskådlig och enklare att arbeta med. Du kan när som helst lägga tillbaks foder från t.ex Sverigefoder-listan igen. Klicka på en foderlista (menyn i vänstra fönstret) så kommer Du direkt till foderlisteskärmen och Informationsfliken

46-229 valjfoder3

Du får då upp foderlistans förstasida. Klicka på plustecknet och rubriken öppnar sig med underliggande leverantörer. I fältet till vänster finns alla uppgifter om foderlistan. OBS. Det franska energiberäkningssystemet är gällande standard för Sverige.

46-228 valjfoder2

Välj foder genom att enkelklicka på ett eller flera foder. Det valda fodret markeras med ett "V".

46-229 valjfoder3

De valda fodren kan du nu välja att visa eller radera. Radera gärna foder du inte använder i dina respektive stallfoderlistor. Använd Sverigefoder-listan som referenslista. Skulle du radera i Sverigefoder-listan kan du hämta ned en ny från internet. Dubbelklicka på ett foder så öppnar sig en detaljskärm som visar analysvärdena på det valda fodret.

Klicka på knappen "OK" för att lagra uppgifterna om fodret i foderlistan.

46-230 valjfoder4

Var observant på vilken foderlista du har öppen. En stallfoderlista används för alla hästarna som hör till stallet. Alla hästar kan få olika foderstater, men anaysvärden på fodren i stallet blir lika för alla hästar. Samma sak gäller även för de inköpspriser som Du lagt in för stallets foder. I fältet till vänster på informationsfliken ser Du vilket stall listan gäller för (i detta fall "Mitt första stall"), när den senast ändrades och hur många foder listan innehåller. I det gula fältet skriver Du in inköpspriset på de foder som är aktuella för Dig. Det underlättar om Du först raderar foder som Du inte avser att hålla i stallet. Din foderlista blir då mer överskådlig.