Göra varumärkeslistor

I Konsultversionen kan Du snabbt skapa en avgränsad foderlista som endast innehåller de aktuella fodren för ett visst varumärke.

Det underlättar för Dig som kanske vill skicka ut särskilda foderlistor som service till Dina kunder. En varulista kan exempelvis innehålla aktuella prisuppgifter och vara daterad.

Dina kunder får listan via mail och tar enkelt upp den i sitt program.

46 make brandlist