Ändra ett foder

Ibland vill Du ändra värden i ett foder. Det kan gälla nya analysvärden eller priser som ska anpassas.

Var uppmärksam på att det är egna foder som kan ändras. Kommersiella foder är låsta av garantiskäl - endast prisuppgifterna kan ändras i dessa.

Notera att när du ändrar uppgifterna i ett foder sker detta endast i den foderlista du befinner dig. För att få i de ändrade uppgifterna i andra foderlistor, eller in i hästarnas foderstater måste du först stänga och spara foderlistan för att ändringarna ska slå igenom.

I Sverigelistan kan Du inte ändra något alls.

46-100 andraegetfoder

Save