Ändra ordningsföljd på foder

Här kan Du enkelt flytta foder så att de som du använder oftast ligger högt uppe i listan. Markera ett foder och flytta med pilarna. (I Sverigefoder-listan ligger fodren grupperade per kategori och bokstavsordning).

46-102 andraordningsfoljd