Kopiera foder från annan foderlista

Väljer Du Kopiera foder från annan lista kan Du hämta in ett eller flera foder från en annan foderlista.

1. Välj lista
2. Välj fodertyp
3. Välj vilket/ vilka foder som ska kopieras
4. Klicka på knappen
5. Dina överförda foder visas sist i din aktiva lista
6. Sortera listan (om du vill sortera automatiskt) eller ändra ordningsföljden manuellt i annat fönster.

46-169 kopiera-foder