Radera foder

Enkelklicka på de foder du vill välja. .Radera med knappen "Radera Valda" När Din foderlista sparats ser Du att antalet foder reducerats.Radera gärna foder du inte använder i dina respektive stallfoderlistor så blir de mer hanterbara och läses in snabbare.Använd Sverigefoder-listan som referenslista. Skulle du radera i Sverigefoder-listan kan du hämta ned en ny från internet.

46-229 valjfoder3

Du kan radera ett helt varumärke genom att markera detta och trycka på knappen.

46-199 raderavarumarke