Lägga in foderpriser

Gå in under fliken "Foderpriser" i någon av dina foderlistor. Kryssa för vilka foderlistor som du vill ska ha de ändrade värdena. Glöm inte att du aktivt måste välja om priserna ska ändras hos hästarna i stallen. Kryssa i boxen för detta. Programmet rättar alla foder som har exakt samma namn de fodren i vilka du gör ändringar. Observera att du måste välja om vill att foderpriser ska ändras även hos hästarna i de stall du ändrar pris. Detta är det förinställda läget. Ta bort krysset om om du inte önskar att nya priser ska distribueras till alla hästarna.

I Sverigelistan (garantifoderlistan) visas inte foderpriser, och du kan inte lägga in priser i Sverigelistan via annan prislista.

46 pricechange other feed lists

46-120 foderpriser2

Du kan även ändra pris direkt i foderstaten på en häst. När detta görs frågar programmet om du vill ändra priset hos samtliga hästar i stallet.

46-121 foderpriser3