Importera foderlistor

Detta sker då via menyn "Importera foderlista från fil". Importerade foderlistor visas endast under en pågående session. Då kan du på vanligt sätt kopiera foder från en sådan (importerad) lista till någon av stallfoderlistorna. När programmet avslutas och öppnas igen har den importerade foderlistan återigen försvunnit från mapplistan.

OBS! Denna funktion är inte aktiv i MINI-versionen.

46-importfeedlist