Näringsämnenas färgmärkning

Denna sida hjälper Dig att tolka värdena i tabellen för Dina egna inlagda foder i PC-Horse. Med hjälp av färgkoderna i ditt foder får Du ytterligare ett sätt att kvalitetskontrollera fodret som du ger Dina hästar.

Det finns tre kolumner i fodertabellen - Näringämnets namn och dess värde och enheten som värdet anges i.


 Färgmärkningen på näringsämnets NAMN.

När bakgrunden är vit markerar detta att näringsämnet antingen importerats via datafil från ditt analyslaboratorium eller är ett foder som kommer från Sverigelistan. Dessa näringsämnen är exakta och kan kan därför inte ändras av Dig.

46-feedcolor3

När bakgrunden i namnfältet är grå står det Dig fritt att ändra tabellvärdet. Det gör Du genom att dubbelklicka på värdet - skriva in ditt nya värde - och sedan flytta dig ner eller upp till en annan ruta i tabellen. Du kan ändra det här flera gånger utan att det har någon betydelse. Först när du stänger och sparar ditt foder blir ändringen definitiv. ( Du kan naturligt vis öppna ditt foder flera gånger och ändra värden igen på samma sätt).


Färgmärkningen på tabellens VÄRDE

GRÖNT och GULT - Här gäller principen att om värdet är grönt så visar detta att värdena lagts in, antingen från laboratoriets datafil, eller från ett garantifoder. Om värdet är gult så kommer värdet från det rekommenderade mallfoder som du accepterade, eller valde själv när du importerade datafilen - eller från det mallfoder som Du valde från någon av dina foderlistor när Du skapade ditt foder manuellt.

Näringsämnen, vars namn har vit bakgrund och grönt värde är mest pålitliga. De kommer från analyslaboratorium och med exakta värden på just Ditt grovfoder. När det gäller kraftfoder och tillskottsfoder är på samma sätt vit bakgrund och grönt värde mest pålitligt eftersom de är kvalitetssäkrade av leverantörerna i Sverigelistan.

Näringsämnen med grå bakgrund och gult värde kommer från de mallfoder som Du eller PC-Horse valt ut och kan ändras. Värden i mallfoder hämtas från olika fodertabeller som redovisar värden för standardfoder. Dess data är aldrig exakt jämförbara med de förhållanden som råder på just den skördeplats, skördetid och gräsblandning som en färsk analys från labbet ger. Men de är de bästa alternativen som finns att tillgå på marknaden för tillfället. Och de lämnar värdefulla bidrag till ofullständiga analyser när det gäller värden för mineraler och vitaminer.

OBS! Ett 0-värde med gul eller grön märkning betyder att mängden av detta näringsämne är noll (0) i fodret.

46-feedcolor1


Värt att notera när det gäller Dina egna inlagda värden!

RÖTT - När Du ändrat ett värde (och sparat fodret) så byter bakgrunden färg till rött.
Då vet Du att detta är ett värde som Du själv har ansvaret för. Tänk på att det finns risk att göra fel. Du kanske läser på säcken där värden angivits i %. Du kanske har ett importfoder där proteinet är råprotein och inte smältbart protein (det som hästen kan tillgodogöra sig). Du kanske har fått höra att vissa "naturliga" tillsatser i fodret ska ha magiska egenskaper på vissa näringsämnen så att du ska skriva upp värdet för detta.

Samma sak händer när Du väljer att skapa ett eget foder utan att använda mallfoder. Då öppnar sig det nya fodret med alla värden i rött och med 0-värden. Och det är ju logiskt eftersom det är Du som har tagit beslutet att starta ditt foder utan värden. Dessa kan du sedan ändra som du önskar.

Byta namn på fodret - kan du göra själv i namnfältet.

46-feedcolor2

Den blå färgen visar bara att det är det värde som är markerat för tillfället.