Välja varumärken

Du kan spara tid och arbete genom att kopiera över ett helt varumärke i ett moment.
Välj i menyraden >Foder>Välj varumärken så öppnar sig ett nytt fönster.

46-233 valjvarumarken

Välj vilken lista du vill hämta dina foder från och kryssa för önskade varumärken. Tryck OK.

46-234 valjvarumarken1

Under fliken "Information" hittar du alla valda foder.

46-235 valjvarumarken2