Skapa eget foder med hjälp av mallfoder

Använd ett befintligt foder som mall, när du gör nya foder
Vi rekommenderar Dig att använda något av PC-Horse alla färdiga foder som mall när Du ska göra ett nytt foder. Därmed försäkrar du dig om att alla näringsämnen kommer med i analysen, även om din egen analys inte är komplett. Försök att hitta ett "mallfoder" som mest liknar det foder du vill skapa.

Så här gör du enklast ett eget foder, t.ex ett nytt grovfoder:

  1. Öppna den stallfoderlista i vilken du vill ha ditt nya foder
  2. Klicka på knappen "Jag har ingen datafil"
  3. Ge fodret ett namn
  4. Välj rätt Fodertyp i listan

46 egetfoder1

  1. Tryck på knappen "Välj lämpligt foder från listan"
  2. Välj från vilken foderlista du vill välja ett "mallfoder" (du kan ju ev ha skapat egna listor)
  3. Klicka därefter på det foder som mest motsvarar det nya foder du vill skapa

46 egetfoder246 egetfoder3

  1. Programmet bekräftar (röd text) vilket foder du valt som mall.
  2. Tryck: Gör nytt foder
  3. Nu öppnar sig fodersidan

46 egetfoder4

Nu är det viktigt att Du först markerar knappen "Analysvärde, per kg torrsubstans" och skriver in nya fodrets TS-värde, t.ex 85%.

46-111e andra TS1 46-111f andra TS2
Därefter kan du fortsätta att lägga in övriga analysdata, antingen per kg TS eller per kg foder. Läs noga på analyssvaret så att du inte skriver fel värde.

OBS! I programmet redovisas innehållet av alla näringsämnen alltid per kg foder. Analysvärden från laboratorier och deklarationen på fodersäckar anger ibland näringsinnehållet i procent. Procent betyder gram per 100 gram foder. Om innehållet av ett näringsämne är uppgivet som procent, t.ex Kalcium = 1.4% betyder detta att Du ska lägga in 14 g kalcium per kg foder.

Om din analys är ofullständig kan Du med fördel använda uppgifterna i något av programmets standardfoder som komplettering.