Kroppsvikt och viktutveckling

I viktfönstret lägger Du in hästens vikt och kan sedan följa dess viktutveckling. Du kan även lägga in tidigare viktnoteringar.

46-171 laggainvikt

Tryck på knappen 46-159 knapp Ny viktDubbelklicka i viktfältet och skriv in det nya värdet. Gör likadant med datumfältet.
När Du skrivit in en serie viktuppgifter tryck 46-161 knapp Sortera så ordnas vikterna i tidsföljd.

46 weightcurve

När du har valt "unghäst" kompletteras viktkurvan (röda cirklar) med förväntat normalvärde (orange triangel) så att du tydligt kan följa, ock kompensera, utfodringen för din unghäst under dess viktiga tillväxtperiod.

 

Tryck "Visa rapport" så får du vikten i utskriftsformat. Gå ur fönstret och öppna igen så kommer viktlkurvan tillbaks.

46-239 viktrapport