Lägg in en häst

Tryck på någon av knapparna 46-189 nyhastså öppnas Hästfönstret.

46-136 hastfonster1

Här lägger Du först in namnet på hästen och information om hästägaren. Om hästägaren redan är inlagd får Du automatiskt upp information via knappen 46-198 r.