Lägga in en unghäst

När du väljer "unghäst" öppnas ett nytt fönster, samtidigt som programmet anger inom vilken födelsetid hästen beräknas som unghäst. Du kan ställa in hästens ålder antingen på skalan, eller via kalendern. Programmet föreslår en förväntad vuxenvikt med utgångspunkt från allmänna uppgifter om rasen. Ändra värdet om du så önskar.

46-218 unghast

När du trycker på Enter öppnas ett nytt fönster på högersidan. Här visas i sammandrag tillväxtdata. Trycker du på visas vikttabellen. Bestäm vilken tillväxt du önskar samt ge uppgift om träningsintensitet.

46-219 unghast2