Modellhästar

Funktionen aktiv i versionerna:   PROFESSIONAL      KONSULT      SKOLA  

46-186 modellstallmeny

Gå till informationsfältet "Modellhästar" och välj lämplig typ på rullgardinslistan. Klicka så skapas en modellhäst som du snabbt kan komplettera med tillämpliga uppgifter om kön, ras och ålder.

Modellstall är en tidsbesparande funktion för den som ofta gör foderstater för olika typer av hästar. Genom att utgår från modellhästar med förinställda värden som sedan bara behöver finjusteras går arbetet mycket enklare.Du kan t.ex ha förinställda foderval för vissa raser, olika träningsnivåer för vissa typer av hästar, för olika situationer i ett tävlingsstall, mm

46-185 modellhastmeny > > 46-187 modelstall-mapplista

När du upprättat ett modellstall kan du hämta in en kollektion modellhästar som ligger i programmet. De lägger sig i modellstallet som visas ovan. Dessa kan du bearbeta och förändra efter eget behov.

Ny modellhäst

När du står i ett modellstall och trycker på knappen "Ny Häst" skapas det en ny modellhäst. Denna kan du utforma med alla de egenskaper du önskar. När den sparas kommer den inte att åldras som en vanlig häst (så länge den stannar i modellstallet).

46-184 modellhastjannes

Egenskaper hos modellhästar


Modellstallet och modellhästar skiljer sig till utseende genom att ikonerna är svarta i mapplistan. En annan viktig egenskap är att de inte åldras som de vanliga hästarna gör. Har du skapat en modellhäst som är 6 månader gammal (unghäst) så förblir den unghäst i alla tider. Det innebär att nästa gång du ska skapa en foderstat från en modellhäst så har den fortfarande samma egenskaper att utgå från - den är således en slags mall som du utgår ifrån.

När modellhästen dras över till ett annat stall blir denna aktiv och förvandlas till en "vanlig" häst, dvs den börjar åldras, och kan användas som vilken annan häst som helst. Samtidigt ligger modellhästen kvar i modellstallet.

Skifta mellan modellstall och vanligt stall

Du kan enkelt göra om ett stall och alla dess hästar till modellstall genom att kryssa i boxen. På samma sätt kan du ändra det tillbaks till ett vanligt stall.
46-modelstable-change