Använda viktberäknaren

Om Du inte har tillgång till våg kan Du utgå från hästens bröstmått. Klicka 46-130 fragetecken så får Du hjälp av programmets automatiska viktberäknare som beräknar hästens kroppsvikt utifrån bröstmåttet.

46-236 vikthjalp

Lägg in ett bröstmått och tryck på knappen 46-166 knappberaknavikt Värdet ändras i vikttabellen.Du kan även göra tvärtom.

Skriv in ett viktvärde i tabellen och tryck  på  46-167 knappuppskattabrostmatt så räknar programmet baklänges ut vad bröstmåttet bör vara. I rullistan anges rasens normalvärde (max/min)

Tips: För att ta bröstmåttet på en häst använder du ett 2 - 2,5 meters måttband. Bandet läggs strax bakom hästens manke och runt bröstkorgen (där sadelgjorden ligger). Strama åt bandet så att Du får en flat hand emellan. Det är alltid en felmarginal på minst 5% vid beräkning av vikt med bröstmått. Du kan minska variationen genom att vara noga med att ta måttet på samma ställe och dra till bandet lika hårt varje gång. Ta alltid tillfället i akt att väga hästen när Du har tillgång till en våg för levande djur.