Alternativ lagringsplats

Funktionen aktiv i versionerna:   KONSULT      SKOLA 

Du kan definiera ett alternativt lagringsställe för stall, hästar och foderlistor. Ett  praktiskt alternativ om flera användare i ett nätverk ska ha tillgång till samma filer. Den senast valda mappen visas automatiskt när Du öppnar programmet.

Välj mellan:

  • Alternativ mapp
  • Standard mapp

Standardplatsen ligger i mappen "PC-Horse" under Dina Dokument.

När du väljer "Alternativ mapp" kan du lagra dina data på annan plats på datorn, eller på ett externt minne. Om detta sker lagras Dina för tillfället aktiva och synliga stall, hästar och foderlistor på det valda stället. Den alternativa mappen får automatiskt namnet "Save"

OBS att Du kan ha olika stall och hästar liggande på de olika lagringsplatserna. När Du t.ex öppnar standardplatsen så visas inte stallen i den alternativa mappen - och vice versa.

Om flera användare lagrar data på t.ex den gemensamma servern kan mappen döpas med olika namn så att det är lätt att identifiera data. Det ger även möjlighet att kunna flytta t.ex en minnessticka till en annan pc där PC-Horse är installerad.

46-250_alternativedirectory

Val av lagringsplats skall inte förväxlas med säkerhetskopiering och det val av lagringsplats som du gör för dina säkerhetskopior.