Säkerhetskopiering

PC-Horse gör det enkelt att säkerhetskopiera dina data dvs dina foderlistor, stall och hästar. ( "Save-mappen") 

46-160 sakerhetskopia 46-160-1 sakerhetskopia

Som standard föreslår programmet att den läggs inne i PC-Horse-mappen.

46-160-2 sakerhetskopia

Vi rekommenderar att du även lägger en säkerhetskopia på annan plats utanför datorn - t.ex på en diskett, en cd-skiva, eller annant externt lagringsmedium.

46-205 sakerhetskopior

Tryck på OK och du får en bekräftelse på vad säkerhetskopian heter och var den ligger.

46-206 sakerhetskopior2