PC-Horse i nätverk

VPN - Virtuellt Privat Nätverk ( Virtual Private Network)

Ett vanligt användningsområde för VPN-teknik är när större företag med kontor på geografiskt skilda platser över hela världen behöver ett gemensamt internt nätverk. Detta gör det t.ex möjligt att ge medarbetare tillgång till filer och funktioner på företagets gemensamma server.

PC-Horse fungerar även i sådana nätverk, men beroende på hastigheten och databelastningen mellan den lokala datorn och närverket kan det uppstå "time-out" problem för PC-Horse om det samtidgt förekommer alltför tung datatrafik på förbindelsen.

Typiska symptom på denna typ av problem är att PC-Horse fungerar väl och svarar snabbt när man arbetar uppkopplad på kontoret, men ger långa svarstider eller timeout ("PC-Horse svarar ej") när man arbetar hemifrån eller uppkopplad via ett, kanske långsamt, modem.

Det kan då vara rekommendabelt att koppla bort sig från den gemensamma uppkopplingen under tiden man arbetar med PC-Horse. Filer sparas då lokalt på den egna datorn. När förbindelse återigen kopplas upp kommer de lokalt sparade filerna vanligtvis automatiskt att synkroniseras och data (hätar, stall, rapporter, mm) att kopieras över till användarens nätverksplats på den centrala servern.