Visning av näringsämnen

Funktionen aktiv i versionerna:    KONSULT  

I Konsultversionen kan du välja vilka näringsämnen du vanligtvis vill visa på skärmen eller skriva ut.

1. Välj Inställningar/Inställning av programmet/Näringsämnen

46-104 antalnaringsamnen1

2. Kryssa de näringsämnen du vill ska skrivas ut i foderstaten

46-105 antalnaringsamnen2