Snabbstart - temporärt stoppa uppdateringen av Sverigelistan

Funktionen aktiv i versionerna:   PROFESSIONAL      KONSULT  

För professionella användare som ofta öppnar PC-Horse finns en särskild inställning som temporärt kopplar bort uppdateringen av nya uppgifter från vår foderdatabas. Gå till huvudmenyn inställningar och välj "Snabbstart".

46 stopfeedlist 1


En dialogruta bekräftar ditt val. Samtidigt tänds en röd länk som påminner Dig att du kopplat bort den automatiska uppdateringen. Genom att klicka på denna aktiverar du den igen.

46 stopfeedlist 2


Under menyn inställningar kan Du göra samma sak.

46 stopfeedlist 3


En dialogruta bekräftar att du aktiverat uppdateringen av Sverigelistan. Den röda länken släcks.

46 stopfeedlist 4