Går på bete

Programmet tillåter Dig välja att hästen går på bete. För att beräkna hästens foderintag måste Du ge upplysningar om betesgräsets kvalitet och riklighet, samt hur länge hästen går på bete varje dag. Programmet innehåller tre olika kvaliteter på betesgräs. Dessa hittar du i den vanliga foderlistan och de är grönmarkerade.

Välj först ett betesgräs (OBS! Endast ett betesgräs) och eventuellt andra fodertyper till hästen, klicka därefter 46-157 knapp hastengarpabete Ett nytt fält kommer upp nederst på skärmen där du kan ange hur många timmar hästen går på bete per dag och hur rikligt betesgräset är (gräsmängd i betet).

46-108 betesfonster

<Riklig> betyder att det är mycket gräs av god kvalitet, t.ex. vallar.
<Medel> betyder antingen att betet är något nerbetat, eller att det är mindre gräs, t.ex på fjällbeten och naturbeten.
<Lite> betyder att betena är nerbetade och gräset kort.Utifrån Dina upplysningar beräknar programmet den antagna mängden betesgräs som hästen äter varje dag, och näringsinnehållet i detta.

Du bör inte ändra de mängder betesgräs som programmet har föreslagit, men istället ändra betets kvalitet (välj annat gräs), riklighet och daglig betestid. Övre gränser för vad en häst kan äta per dag är inlagda i systemet. För digivande ston är denna gräns 3,2 kg TS per 100 kg kroppsvikt.För andra typer av hästar gäller 2,8 kg TS per 100 kg kroppsvikt.Om mängden betesgräs närmnar sig den övre gränsen och du som tillskott ger hästen annat foder, t.ex kraftfoder, så begränsas mängden av intaget betesgräs automatiskt.

Beräkningar av foderintaget på bete är alltid osäkra. Det är därför helt nödvändigt att hästarnas hull värderas noga och kraftfodermängden regleras efterhand om hästen blir för tunn eller för fet. Observera också att betena ändrar sig genom sommaren och efterhand som hästarna nyttjar dem. Det är därför vanligvis nödvändigt att justera valen av betesgräs och betets riklighet under säsongen.

Det är mycket svårt att beräkna intaget av vitamin A och vitamin D under betessäsongen på grund av gräskvalitetens variation. Eftersom vitamin D påverkas av direkt solljus på hästens hud, så påverkar det troligen även vitaminförsörjningen. När hästen är definierad som betande i programmet visas därför inga röda linjer för vitamin A och D, även om beräknat intag kan vara utanför optimalområdet