Fördela dagsransonen

För varje häst fördelar du dagransonen individuellt. Detta kan först göras när du valt foder och bestämt fodermängder för hästen. När detta är klart blir en ny flik synlig - fodertavla. I denna visas de utfordringstider som du fastställt för stallet.

46-128 fordelaranson

När du står i ett foder (blåmarkering) kan du välja att fördela hela ransonen på utfordringstillfällena, eller skriva in önskade värden i varje ruta manuellt, eller fylla i ett visst värde i en eller flera rutor och därefter fördela med knappen "ge resten".

Kontrollera värdena i "Visa rapport". Du kan återställa och fördela om flera gånger. När du är nöjd skriver du ut fodertavlan.