Gå på djupet i foderstaten

1. För mycket eller för lite av visst näringsämne

Röd text i infofönstret varnar för feldosering. Dubbelklicka på dessa du kommer till fliken Upplysningar om foderstaten och får upp en detaljerad analys över dagsransonens foder och deras respektive bidrag till det aktuella näringsämnet. Du får även reda på viktiga följder av underskott och hur det bör åtgärdas.

46-179 mangan

2. Behov och innehåll av näringsämnen i ransonen


Under denna flik får du en grafisk bild av näringsämnesanalysen.

46-122 foderstat behov

3. Fodrens bidrag till näringsinnehållet

Under denna flik döljer sig ett pedagogisk diagram som visar hur de olika fodren i foderstat bidrar till näringsinnehållet. Efter hand som du arbetar med dina foder kommer du att lära dig vilka foder som är bättre än andra på att tillföra skilda näringsämnen.

46-123 foderstat bidragsgrafik