Bestäm fodermänger i foderstaten

Välj fliken Välj Fodermängder och lägg in de värden du vill ha för varje foder. Skärmen är tom tills du lagt in värdet. Skriv antingen direkt i tabellen eller använd pilknapparna för att öka eller minska mängden.

46-107 bestamfodermangder

Nu visas ett diagram hur näringsbehovet täcks. Du kan justera fodermängderna så nhära 100% som möjligt. Om du inte blir nöjd med resultatet kan du gå tillbaks till Välja foder igen. Hämta in nya foder från sasmma foderlista, eller välj från en annan foderlista.

OBS! Håll ett öga på skärmens nedre kant. Här visas nyckeltal och du får anvisningar om du givit för mycket eller för lite av vissa fodertyper.