Foderstatens detaljer

Under fliken Foderstat ser du en sammanställning av din foderstatberäkning. Om du lagt in priser i stallets foderlista kommer priserna upp automatiskt. Du kan ändra eller lägga in priser från det här fönstret. Välj om du vill att de nya priserna ska gälla hela foderlistan, eller bara för den här hästen. Ändra ett pris och se hur programmet direkt beräknar dina kostnader.När du är nöjd med foderstaten kan du skriva ut eller skicka den med e-post.

För att titta närmare på näringsinnehållet kan du gå direkt på 46-156 knapp Grafik

46-125 foderstaten

Utöver näringsinnehållet i ransonen får du även röda varningstexter om det är för mycket eller för lite av aktuellt näringsämne. Om du dubbelklickar en röd text i det högra fönstret får Du mer detaljerad information och hjälp under fliken Upplysningar om foderstaten ( se nedan)

Du kan välja om du vill ta med informationen om avvikelser vid utskrift av foderstaten genom att kryssa i rutan:
46-243 utskrift avvikelser

46-244 noticeindiary Lägger in foderstatens värden i hästens dagbok.