Skapa ett stall

Använd knappen 46-165 knapp-Nytt-stall eller välj "Skapa stall" under menyn FILE

Det nya stallet skapar automatiskt en kopia av Sverigefoderlistan som stallets foderlista.
(denna kan senare Du byta ut eller förändra efter egna önskemål).

46-212 stallfonster