Hästar i stallet

Under dessa flikar samlas uppgifter om hästarna i stallet . Dessa flikar är tomma tills dess Du lagt in dina hästar och bestämt deras respektive foderstater. Då kan det se ut så här:

46-135 hastaristallet

Listan kan Du skriva ut eller skicka med e-post, t.ex till någon av hästarnas ägare eller någon annan person som Du lagrat i kontaktregistret.