Importera stall och hästar

Du kan importera stall som ligger på annat ställe på Din dator, t.ex en tidigare installationsplats eller på en datasticka. Eller stall som Du fått per mail.

Gå till huvudmenyn "Fil" och klicka på "Importera stall från fil". Sök på datorn efter dina säkerhetskopior eller "Save-mappen". I denna ligger  en eller flera mappar med stallens namn. Öppna respektive stallmapp och klicka på stallfilen ( .pcs) som ofta ligger nederst. Du blir då tillfrågad om Du även vil importera hästarna i stallet.

46-import stable