Börja arbeta

Kolla först:
1. Ställ in datorns nationella inställningar på rätt språk (motsvarande den språkversion du köpt av PC-Horse)
2. Kontrollera att du har Microsoft Explorer installerat ( behövs för att visa rapporter o.dyl)

 

Efter att Du tryckt på  46-216 startknapp öppnar sig programmet.
Programmet arbetar med tre huvudelement som hänger ihop i en logisk struktur:

  • Stall
  • Foderlistor (foder)
  • Hästar

När Du lägger in nya värden i programmet blir resultatet alltid bäst om Du följer programmets logik och gör Ditt stall först. Därefter definierar Du foderlistan till stallet, ändrar, drar ifrån och kompletterar med nya foder. När Du gör det i den ordningen underlättas arbetet med hästarna.

46-180 mapplista Alla filer Du skapar syns (eller döljs) i mapplistan och kan klickas på i känt Windows-manér.