Välj skrivare

Du ställer in vilken skrivare Du vill använda för PC-Horse under "Inställningar/skrivarinställningar". Om Du inte ändra något väljer programmet automatiskt systemets standardskrivare.

46 printersettings