Licensbeställning sker inifrån programmet

Du beställer licens, licensförlängning eller upp/nedgradering till annan version inifrån programmet. Detta gör du efter det att du laddat ner programmet och installerat det på din dator.

46-licensewindow1

Vid förlängning eller uppgradering känner vårt system automatiskt av vilken version du har och hur många dagar som återstår av din licenstid. Har du tid som återstår, läggs denna till i den nya licenstiden.