Vælg printer (v3)

Du vælger hvilken printer Du vil anvende til PC-Horse under "Indstildninger /printerindstildninger .Hvis Du ikke ændrer noget vælger programmet automatisk systemets standardprinter.