Sådan læser du foderanalysen (v3)

Grovfodeanalysen fra din leverandør eller dit analyselaboratorium leveres ofte på papir eller som en pdf-fil på computeren. I begge tilfælde skal du indtaste analysedataene som "eget foder", hvilket betyder, at du er ansvarlig for, at de korrekte data indtastes i PC-Horse. Hvis du har gemt pdf-filen (som du modtog via e-mail fra din leverandør) på programmets standardplacering, vil det være meget lettere at finde den og andre analyser. Vi anbefaler derfor, at du gemmer alle de analyser, du modtager, på følgende sted: Mine dokumenter / PC-Horse3 / Save / Mine foderanalyser / ...

 

Sådan fortolkes dataene i analysen:

1.     Her ser du at analysen er baseret på grovfoder  og fodertypen er wraphø eller græsensilage.   
2.     Her vises tørstofindholdet i foderet (TS). Dette er vigtigt at få med ved indlægning af eget foder i PC-Horse, særlig  når vi har wrap med et højere vandindhold. Da bliver tørstofindholdet lavere.
3.     Energi indholdet opgivet som Foderenhed  kg foder pr. FE
4.     g fordøjelig råprotein pr kg FE

45-analysrapport