Sammenligning af næringsindhold i forskellige foder (v3)

Forskellige foderemner har forskelligt næringsindhold og for den professionelle bruger kan det være vigtig at sammenligne næringsindholdet. Dette gøres under fanebladet "Sammenlign kemisk indhold i foderet" i alle PC-Horse foderlister.

Marker først det foder du ønskar at sammenligne og derefter hvilke nnæringsstoffer  du vil arbejde med.

Knappen "Ranger foder" gør at du kan bestemme hvilke næringsemner  du vil sortere på

Du kan skifte værdier mellem "pr kg TS" og "pr kg foder".
Save