Importere Eurofins foderanalyser (v3)

En ny funktion er udviklet til PC-Horse som gør det muligt  at importere foderværdier og foderanalyser automatisk i programmet (Rød knap). Du kan også tilføje dine analyser manuelt som før (grøn knap).
 
45 readanalyze1
 
Du kan indlæse (importere) dine grovfoderanalyser fra Eurofins ind i PC-Horse. Du får da automatisk lagt alle analyseværdierne ind og behøver ikke skrive dem ind manuelt. Samtidigt kan du supplere med næringsemner som savnes med værdier fra nogen af alle vore tabelfoder - så at du får en komplet analyse. På denne måde sparer du tid og slipper for risikoen for at du kommer til at lægge forkerte værdier ind.
Du kan naturligvis også lægge dine analyseresultater ind manuelt som (Anvend knappen "Jag har ikke datafil").
 
Søg den importerede datafil og åbn den.
OBS! Som regel har du fået dine analyser fra Eurofins pr mail. Sørg for at gemem dem på en plads , hvor du let kan finde dem igen. Gem  dem gerne i den fordefinerede mappe "Mine foderanalyser" - se nedenfor. (Da  sikkerhedskopieres de samtidigt som når du laver  backup på dine PC-Horse-filer.)

45 readanalyze2

Du får en dialog som beskriver hvad du importerer.

Här får du tre valgmuligheder for at  supplere din analyse med de næringsemner  som evt mangler i din analyse:

1. Lad PC-Horse vælge et egnet udgangsfoder.

2. Vælg selv et udgangsfoder.

3. Anvend ikke  udgangsfoder ( da bliver alle næringsemner som mangler analyse sat til o)

46 readanalyze3

 

  1. Vælg fra hvilken foderliste du vil vælge et "udgangsfoder" som model
  2. Kopier værdier fra et foder som er mest mulig lig det du vil lægge ind.
  3. Klik på det foder du vil gå ud fra.Programmet bekræftar (rød text) hvilket foder du har valgt som udgangsfoder.

  1. Tryk: Opret nyt foder
  2. Så åbnes  fodersidan1. Nu er det vigtigt at du først markerer knappen "Analyseværdier pr kg tørstof "og derefter skriver foderets TS-værdi, f.eks 65% . 
2. Derefter kan du fortsætte med, at lægge de øvrige analysedata ind, enten pr kg TS eller pr kg foder. Læs nøje på analyseværdien så at du ikke indlæser forkerte værdier. 
3. Når du lægger  nye analyseværdier ind ser du at gult skifter til  rødt, hvilket viser at værdien har ændret sig.
4. Når du er klar - tryk på OK-knappen.

Dit nye foder foder finder du under rubriken "MINE FODEREMNER" under respektive fodertyper.