Foderlisten "Eget foder" (v3)

Foderlisten "Eget foder" skabes  automatiskt af PC-Horse. I denne samles en kopi af alle  foderanalyser som du selv har lagt ind - uanset om dette oprindelig er  lagt i en staldoderliste eller i en anden type af foderliste.

Eget foder som er oprettet en  i tidigere version af programmet (version 2), og som konverteres eller importers til version 3, læses osse ind i den foderliste hvor importen sker.

46 myfeed1 

 

Foderlisten "Eget foder" fungerar på samme måde som øvrige foderlister, dvs foder kan kopieres mellen  forskellige foderlister. I nedenstående exempel kopieres to stk. eget foder fra listen "My feeds" til staldfoderlisten i "Stald 1". 

Se hvordan du kopierer foder mellem foderlister her

46 myfeed2 

 

Når du vælger foder til hestens foderplan kan du vælge foderlisten "My feeds" præcis som enhver anden foderliste.

Se hvordan du sammensætter  en foderplan  her

46 myfeed3