Næringsstoffernes farver (v3)

Denne side hjælper Dig med at tolke værdierne  i tabellen for  det foder som du selv har i lagt ind  i PC-Horse. Ved hjælp af farvekoderne i dit foder får Du yderligere en måde til, at  kvalitetssikre indholdet  af det foder som du giver Dine heste.


Farvemærkningen  på tabellens VÆRDIER GRØNT og GULT

Her gælder princippet  at hvis værdien  er grøn så viser dette at værdierne er lagt ind , enten fra laboratoriets datafil, eller fra et garantifoder. Hvis værdien er  gul så kommer værdien  fra  det anbefalede udgangsfoder  som du accepterede, eller selv valgte da du  importerede datafilen - eller fra det udgangsfoder som Du valgte fra nogen af dine foderlister da Du manuelt oprettede  dit foder.
 
Næringsemner med grøn værdi er de mest pålidelige. De kommer fra et analyselaboratorium og med exakte værdier på netop Dit grovfoder. For  kraftfoder og tilskudsfoder  gælder på tilsvarende  måde, at hvid baggrund og grøn værdi er det mest pålidelige,  eftersom de er  kvalitetssikrede af leverandørerne i Danmarkslisten.

Næringsstoffer med gul værdi kommer fra det udgangsfoder som Du eller PC-Horse  har valgt og kan ændres. Værdierne  i udgangsfoderet  hentes fra forskellige fodertabeller som beskriver  værdierne  for standardfoder. Disse data er aldrig helt præcis  sammenlignelige  med de forhold  som råder  på den  enkelte lokalitet m.h.t  høsttidspunkt , græsblanding  m.m  og som påvirker foderets næringsværdi . Men i mangel af en konkret analyse er  de  alternativer som er tilgængelige  på markedet  for øjeblikket. Og de bidrager med  et værdifuld bidrag til en ufuldstændig analyse når det gælder værdier  for mineraler og vitaminer.

BEMÆRK! En værdi på 0 med gul eller grøn mærke betyder, at mængden af ​​dette næringsstof er nul (0) i foderet.


Værd at notere sig  når det gælder Dine egne indlagde værdier! RØDT

Når Du ændrer en værdi (og gemmer fodret) så skifter baggrunden farve til rødt. Så ved Du at dette er en værdi som Du selv har ansvaret for.

Tænk på at der findes risiko for at lave fejl når du ændrer værdierne. Proteinindholdet på sækkes kan f.eks være angivet i %, hvor det er g fordøjeligt råprotein der skal lægges ind i PC-Horse. Du  har måske et  foder hvor proteinet er angivet i  råprotein og ikke fordøjeligt protein (det som hesten kan udnytte). Du  har måske fået at vide at  visse "naturlige" tilskud i fodret  har magiske egenskaber på visse næringsstoffer så at du skal opjustere værdierne for disse . Samme forhold gælder når  Du vælger at oprette dit eget foder uden at anvende et udgangsfoder. Så åbner det nye foder sig med alle værdierne i rødt og med 0-værdier. Og det er jo fordi det er Du som har besluttet at oprette dit foder uden disse værdier. Disse  kan du siden ændre  hvis det ønskes.

Skifte navn på foderet - kan du selv gøre i navnefeltet.
Den blå farve viser at værdierne er foreløbigt markeret.

Save