Foderets farver og symboler i foderlisten (v3)

Foderlisten giver dig en god struktur som er let at forstå. Til at begynde med har du farvesystemet.

GRØN = GROVFODER

GUL = KRAFTFODER, TILSKUDSFODER og KORN
BLÅ = VITAMIN & MINERALBLANDINGER


Når du åbner en foderliste ser det således ud:
45-116 colors in feedlist
Klik på en af fodertyperne så åbnes der en liste med produktmærker som findes på det danske marked.
Klik plus eller minus så åbnes eller lukkes mappen.

45-172 Brands> > > > 45-194 products

Symbolerne viser hvilken kategori foderet tilhører:

locks
Garantifoder. Låsen betyder at dette er et kommercielt produkt. Analysen for produktet er indlagt i programmet og oplysningerne er låste og kan ikke ændres uden leverandørens medvirken.Dette gøres for at garantere at data er korrekte og opdaterede. Der kan findes kommercielle produkter indenfor alle fodertyper( farver). De eneste oplysninger som kan ændres er prisen. .

globes
Globusen står for "standard", dvs et generisk produkt. Her finder du almindelige fodertyper som f.eks. hø, wrap, havre, byg, salt, foderkridt mm.

stars
Stjernen er dine egne favoritter. Egne foderemner som du selv har lagt ind i foderlisten. Her kan du lægge din egen høanalyse ind, din egen kraftfoderblanding mm.